Facebook Twitter

Sundfloen fluesone

Sundfloen fluefiskesone er et nytt fisketilbud i Stor-Elvdal hvor det i en avgrenset seksjon av Glomma, gjeldende fra sesongen 2017, innføres egne fiskeregler og der fisket kun er forbeholdt klassisk fluefiske.

Fluefiskesonen ligger nord for Sundfloen bru ved Koppang Camping, og i tilknytning til en fiskesone hvor det over tid har vært benyttet maksmålsforvaltning med godt resultat. Sundfloen Fluefiskesone veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt opp av øyer og holmer i elvestrengen. Harr er den dominerende arten og den er svært tallrik. Nord for Sundfloen bru på Koppang har maksmål forvaltning gjort at gjennomsnittsstørrelsen på fisken øker.

Fluesonen inngår i felleskort for hele området Glomma Fiskeforening administrerer. Med fiskekort som inkluderer Sundfloen Fluefiskesone har du et fiskekort som dekker nesten alle fiskemuligheter i Stor-Elvdal kommune, fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør. Vær oppmerksom på at enkelte strekninger i Glomma ikke er med i kortordningen.

Fluesone har egne regler. For å fiske i fluesone trenger du fiskekort for Stor-Elvdal inkludert fluesonen. Fiskekort selges i resepsjonen på campingen. Her får du også oppdatert informasjon om fisking, vil du finne flere fluefiske materialer som fiskestenger, linjer, sneller, fluer og kan du gjøre en avtale for å gå ut med vår fiskeguide.

Fiskeregler for Sundfloen Fluefiske

 • Fisketid: 16.05 / 31.10
 • Kun fluefiske med fluestang der snøret utgjør kastevekten er tillatt i fluesonen.
 • Det kan kun benyttes mothakeløse kroker, evnt. kroker med nedklemt mothake.
 • Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.
 • All ørret må gjenutsettes.
 • Bag limit på 1 harr pr. dag/fisker, maksmål 35 cm. Vi anbefaler Catch and Release på det sterkeste.
 • Fiske fra båt (gjelder også kano, kajakk, belly-boat mm.) er ikke tillatt i fluesonen.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Fisker plikter å fremvise fiskekort og eventuelt fangst til oppsyn som legitimerer seg.
 • Barn under 16 år fisker gratis, men bør følge fiskereglene.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse og/eller gebyr på Kr. 2000,-.
 • Telefon oppsyn: +47 91 85 13 83

Annen informasjon:

 • Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
 • Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar.
 • Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.
 • Parker på tilrettelagte og merkede parkeringsplasser for å unngå at du er til hinder for annen trafikk.

Priser:

 • Døgnkort inkl. fluesone: Nok. 150,-
 • Ukekort inkl. fluesone: Nok. 450,-
 • Sesonkort inkl. fluesone sone: Nok. 650,-
 • Sesonkort innenbygdsboende inkl fluesone: Nok. 520,-
Sundfloen Fly only plattegrond